Bygherreflagstænger

På 6, 7 og 8 meter – enkel montering.

Bygherreflagstænger

bygherre

Når flagstangen skal stå i en længere periode på et sted og derefter kunne flyttes. Et pvc-rør nedstøbes eller nedgraves.

Flagstangen er cylindrisk på den nederste del og kan sættes i jordrøret og evt. låses ved at bore en skrue gennem stang og rør. Flagstangen kan afmonteres og flyttes efter behov.

Flagstangen leveres med plastknop, flagline, lineholder og plastrør.

Illustration

bygherre2

Højde af flagstang
m

Nedgrav-ningsdybde
cm

Rørdiameter indv.
mm

6,60

60

105

7,70

70

105

8,80

80

105

kontakt-os

find-forhandler-box