Dannebrog

Om Dannebrog jeg ved…

Flagclipsene gør det nemt at sætte flaget op og tage det ned igen.

Clipsene er lavet så dit flag ikke blæser ned.

Selvom man kan læse i historiebøgerne at Dannebrog faldt ned fra himlen i slaget ved Lyndanisse i Estland 15 juni 1219, så råder der uklarhed om det historisk korrekte i denne påstand. Der blev på Valdemar Sejrs tid udkæmpet flere slag mod de hedenske estere og det fra himlen kommende flag kan også sættes i forbindelse med et slag, der blev udkæmpet i Fellin i det sydlige Estland nogle år før.

Optegnelser om hændelsen er gjort i kirkelige skrifter først på 1500 tallet og der lægges derfor et temmelig legendarisk slør over hændelsen.

Derfor er Valdemarsdag d. 15 juni Dannebrogs årlige festdag. Hvis de historiske fakta er rigtige, så er Dannebrog utvivlsomt det ældste flag i verden, som uden at være afskaffet eller ændret, stadig er i brug.

Dannebrog som nationalflag hører vi først om i midten af 1800 tallet, hvor kongelig resolution i 1854 “tillades alle og enhver i kongeriget at hejse Dannebrogsflaget uden split fra sin Egendom og Bolig.”

Se målskema her

Find en flagstang til dit Dannebrog

Sådan monteres flagclips på Dannebrog og standere

dannebrogsstander1
Stor clips i bunden af flaget

dannebrogsstander2
Pres clipsene sammen og drej (lås).
Clipsene er låst

dannebrog3

dannebrog

kontakt-os

find-forhandler-box